Thiên Long Tiếu Ngạo
thiên long Tiếu Ngạo tụ hội anh hùng

Đăng Nhập


#
Nhân vật
Lv
MP
1
Ad
106
Võ Đang
2
Huy
103
Võ Đang
3
Gallery
102
Võ Đang
4
DuYTm
101
Tiêu Dao
5
Khm
101
Võ Đang
6
Ngc
100
Tiêu Dao
7
LoT
99
Thiên Long
8
GoodBoy
99
Võ Đang
9
YnNhi
99
Võ Đang
10
My
99
Thiên Long
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

 

🌺 Huớng Dẫn Chế Tạo:Tinh Trí Bách Bảo Nang
---------------------------------------------------

14-10


Huớng Dẫn Chế Tạo:Tinh Trí Bách Bảo Nang

- Buớc 1:Lạc dương đến 290.309 tìm NPC Phù Mẫn Chi học kĩ năng may mặc

- Bước 2: Mua Bách Bảo Nang Đồ Dạng x1 ấn chuột phải để học và Bách Báo Năng Đả Tạo Đồ x1 + Vãi Liệu Cực Phẩm, Nhiễm Tễ Cấp 3, Tuyển Đòan cấp 3, mỗi thứ x10

- Buớc 3:Sau khi có đủ nguyên liệu tiến về 276.316 Lạc Dương, Mở Alt+S,Bấm và Nghệ,chọn biểu tuợng may mặc và Chế tạo

- Chúc các bạn thành công ⭐

Tin tức khác